kapitał, roszczenia, banki
Poradnik frankowicza

Banki podnoszą temat wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, jeśli sąd stwierdzi nieważność umowy kredytowej, która została z nimi podpisana…

Banki mogą żądać pieniędzy od frankowiczów?

Jeśli wskutek ostatniego orzecznictwa SN coraz więcej umów o kredyty frankowe zostanie uznanych za nieważne, to czy banki będą mogły żądać od frankowiczów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez czas obowiązywania kredytu?

Ujmując to prościej: sąd uznaje, że umowa okazuje się nieważna od samego początku. Obie strony – konsument i bank – powinny więc zwrócić sobie nawzajem pieniądze. Ten pierwszy, co wpłacił, ten drugi, co wypłacił. Brzmi prosto, ale tylko w teorii.

Wiele pytań, na które brak jasnych odpowiedzi

Z jednej strony można zwrócić sobie wszystko (każda ze stron występuje z osobnym roszczeniem o wypłatę wszystkiego tego, co świadczyła drugiej) albo tylko nadwyżkę, czyli różnicę pomiędzy świadczeniem większym a mniejszym (w zależności od tego, czy kredytobiorcy już spłacili więcej niż wynosi kapitał kredytu. Wówczas nadwyżka występuje po ich stronie i to im należy się zwrot. Natomiast jeśli nadwyżka jest po stronie banku, to kredytobiorcy będą musieli dopłacić bankowi tę różnicę).

Dwa: co z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału? Czy bank rzeczywiście ma do tego prawo? W końcu konsument korzystał z jego pieniędzy. Wartość jego mieszkania wzrosła, a inflacja sprawiła, że złotówka ma dziś mniejszą wartość niż kiedyś. A może żadna ze stron nie powinna mieć tego typu roszczeń? Takie stanowisko zajmuje RPO i TSUE. SN uważa jednak inaczej…

Trzy: w jakiej walucie ma nastąpić wypłata? A jeśli we franku, to po jakim kursie?

Cztery: czy mają to być pieniądze w kwocie nominalnej (w jakiej zostały wpłacone / wypłacone) czy w tej, która uwzględnia aktualną wartość pieniądza? (Po drodze wszak trzeba uwzględnić inflację).

Trzeba przyznać, że to zdarzenie bez precedensu. Sprawa jest cały czas otwarta, jednolite orzecznictwo jeszcze nie istnieje. Jeśli masz inne pytania a propos swojej umowy o kredyt hipoteczny – skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: unsplash.com