frankowicze, raport bankier.pl
Ciekawostki

Wiosenny raport portalu bankier.pl nie był pierwszym, który starał się zbadać sytuację frankowiczów. Zapewne także nieostatni, w końcu wszystkich kredytobiorców we frankach szacuje się w Polsce na 900 000, a tylko 1,7% z nich weszło na drogę sądową, jak wynika z danych ZBP. Jeśli sam się jeszcze wahasz, dowiedz się nieco więcej o tych, którzy już rozpoczęli batalię sądową, a także tych, którzy dopiero przyglądają się sytuacji.

Frankowicze, którzy pozwali banki

  1. Większość z nich nie otrzymała żadnej propozycji ugody ze strony banku.
  2. Pozwy niemal zawsze dotyczą mechanizmu przeliczania walut (indeksacji), ale i nieprawidłowości podczas podpisywania umowy.
  3. 4 na 5 uczestników badania pozwało bank indywidualnie, tylko 17% zdecydowało się na pozew zbiorowy.
  4. Najwięcej osób (38%) rozpoczęło spór ponad 2 lata temu. Kolejna duża fala (34%) pojawiła się po orzeczeniu TSUE z października 2019 roku.
  5. Na ten krok frankowicze zdecydowali się w połowie przypadków po doniesieniach medialnych o sporach sądowych i po rozstrzygnięciu TSUE.
  6. 63% pragnie unieważnienia umowy, 32% usunięcia niedozwolonych klauzul.
  7. Respondenci definitywnie odrzucają negocjacje z bankiem, chyba że ten ją odfrankowi albo zmniejszy saldo do spłaty.

Frankowicze obserwujący rozwój sytuacji

  1. 74% badanych wie, że w ich umowach znalazły się klauzule abuzywne. Znaleźli je sami lub ich prawnik. Choć mają tę potężną oręż w ręku, 76% z nich nie pozwało jeszcze banku, reszta już zdecydowała się na pierwszy krok.
  2. 23% osób, które nie chcą wchodzić na drogę sądową, tłumaczą to m.in. obawą o koszty. Być może nie wiedzą, że płatności można rozłożyć na raty, a opłaty sądowe mogą zostać w ogóle niepobrane, jeśli sytuacja finansowa frankowicza wydaje się niezwykle trudna. Kolejny powód to niewiara w wygraną. Po orzeczeniu TSUE kredytobiorcy coraz częściej wygrywają z bankami, ta liczba jest już bardzo duża, więc są to obawy nie do końca zrozumiałe. To by tłumaczyło, dlaczego więcej niż połowa badanych nie wyklucza, że w przyszłości jednak zdecyduje się na batalię sądową. Wszystkim im kibicujemy!

Źródło zdjęcia: unsplash.com