raport NIK
Ciekawostki

Raport NIK z 2018 roku obnażył słabość polskiego państwa. Instytucje, które miały chronić konsumentów, zawiodły. Raport dotyczy lat 2005-2017. Piszemy o nim w kilku prostych słowach. Zainteresowany? Przeczytaj!

Łączna wartość kredytów walutowych zaciągniętych w latach 2005-2010 wyniosła 200 mld zł. To ogromna kwota. Takie zobowiązania dotyczyły blisko miliona osób, stąd zdecydowanie nie jest to problem marginalny, jak niektórzy uważają.

Które instytucje zawiniły?

Jak podkreśla Najwyższa Izba Kontroli, banki uzyskały korzyści z tytułu stosowania klauzul abuzywnych w umowach o kredyt hipoteczny. Dotyczyły one niejasności wysokości oprocentowania i kursu waluty, po jakim były przeliczane kredyty, a także raty. Inną formą niedozwolonej klauzuli było też obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, którego warunki nie były klarowne w momencie podpisywania umowy kredytowej.

NIK przyjrzał się Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznikowi Finansowemu w swoim raporcie.

Każda z tych instytucji z osobna nie zapewniła właściwego egzekwowania praw konsumentów. Poza tym za późno zareagowała na nieuczciwe praktyki banków. Co więcej, wdrożenie działań, będących efektem reakcji, zajęło zbyt wiele czasu. Narzędzia, jakimi dysponują, okazały się niewystarczające, aby zapewnić należytą ochronę kredytobiorców.

W efekcie banki, nawet jeśli poniosły kary pieniężne, te okazały się za małe, a całe ryzyko kredytu walutowego spoczęło na barkach kredytobiorców. Do dziś państwo niewystarczająco ich wspiera i wskazane jest rozwiązanie problemu systemowo, w drodze ustawy. Po więcej wniosków odsyłamy na stronę NIK, kliknij TUTAJ.

Działaj już dziś!

Państwo zawiodło i już Ci nie pomoże. Jeśli masz toksyczny kredyt we frankach, zrób z tym coś już teraz. Tylko na drodze sądowej możesz odzyskać swoje pieniądze, godność i święty spokój. Spiesz się, składaj pozew już dziś, zanim przedawnią się roszczenia! Skontaktuj się z nami, klikając TUTAJ.

Źródło zdjęcia: unsplash.com