trybunał sprawiedliwości
Poradnik frankowicza

Z projektu ustawy prezydenckiej, która miała pomóc frankowiczom, nie zostało nic. Problemu więc nie rozwiązano systemowo. Dlatego z zapartym tchem wielu z nas czekało na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów we frankach. Jesienią 2019 roku doczekaliśmy się. TSUE stanęło po stronie kredytobiorców. Jednak czy to coś zmienia? I tak, i nie…

Wyrok TSUE: co nam daje?

3 października 2019 roku TSUE udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez polski sąd w sprawie państwa Dziubaków, którzy wzięli kredyt we frankach szwajcarskich w Raiffeisen Bank.

Czego się dowiedzieliśmy? Okazało się, że bank w zawartej umowie zastosował klauzule abuzywne (niedozwolone). Wyliczał bowiem kurs franka według stworzonej PRZEZ SIEBIE tabeli. Nie było to posunięcie, które mogłoby być w pełni zrozumiałe przez kredytobiorców. Dlatego takie klauzule należy z umowy usunąć. Jeśli straci ona sens, można ją nawet unieważnić, o ile stanie się niezgodna z prawem polskim.

Sam wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów we frankach nie oznacza z automatu, że są one anulowane lub że nastąpi wypłata nadpłaconych rat. Co do zasady polskie sądy mają brać pod uwagę orzeczenia TSUE przy analogicznych sprawach. Jest on dla nich wskazówką przy rozstrzyganiu sporów między frankowiczami a bankami.

Kilka haczków (smaczków)…

Należy jednak mieć na uwadze, że wyrok TSUE dotyczy umów o kredyt hipoteczny indeksowany we frankach, a przecież nie wszystkie kredyty frankowe tak wyglądały.

Co więcej, każdy z banków formułował inne umowy. Każda sprawa okazuje się więc zupełnie inna i tylko analiza danej umowy pozwoli ocenić, czy jest o co walczyć, a jeśli tak, czy taką umowę z bankiem można odfrankowić lub unieważnić.

Jeśli prawnik da zielone światło, że istnieją podstawy do wniesienia pozwu, napisze go, a następnie rozpocznie się procedura przed sądem.

Zatem samo orzeczenie TSUE w sprawie frankowiczów zmienia wiele w ich sytuacji, ale trzeba jeszcze podjąć kroki, aby domagać się sprawiedliwości. Dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów we frankach kredytobiorcy mają znacznie większe szanse na odzyskanie pieniędzy z tytułu nadpłaconych rat. Jest o co walczyć!

Źródło zdjęcia: unsplash.com